LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PANDORRAH

Pandorrah zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 2. Pandorrah zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling.

 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Pandorrah het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, met uitzondering van levensmiddelen, accu's en batterijen, producten die specifiek op maat zijn gemaakt of besteld, tweedehands en marge goederen, of verpakkingen waarvan de verzegeling is verbroken.

 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pandorrah zich inspannen om een vervangend en gelijkwaardig artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pandorrah tot het moment van bezorging aan de consument, danwel de transporteur welke in opdracht van Pandorrah de levering verzorgt.

RETOURBELEID

Meldt eerst uw retourzending aan via email: klantenservice@pandorrah.nl. Vermeld uw klantnummer, bestelnummer, plus de aantallen en soort goederen die u wilt retourneren.

 • Artikelen welke niet geretourneerd kunnen worden zijn:
  1. Levensmiddelen kunt u niet retourneren in verband uit hygiënisch oogpunt.
  2. Op accu's en batterijen zit geen (omruil)garantie.
  3. Producten die overeenkomstig jouw persoonlijke specificaties zijn aangepast of gemaakt.
  4. Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  5. Spullen die zijn gebruikt of verbruikt en waarvan de originele verpakking is opengemaakt of de originele verpakking ontbreekt.
  6. Mediadragers met audio, video en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken.
  7. Tweedehands en margegoederen.
 • U krijgt dan een uniek retournummer
 • Daarna kunt u de artikelen retour sturen aan:

  Pandorrah

  Bijsterbosmarke 3

  8016BH Zwolle

  retournummer: XXXXXXXXXX

 • Na ontvangst van de ongebruikte retourgoederen krijgt u -zoals via telefoon of email afgesproken- vervangende artikelen of uw geld teruggestort. LET OP: De verzendkosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
 • Mocht blijken dat de geretourneerde artikelen (gedeeltelijk) verbruikt of (opzettelijk) beschadigd zijn, dan worden deze artikelen niet vergoed en/of omgeruild. U bent zelf verantwoordelijk voor het ongebruikt en onbeschadigd aanleveren van de retourgoederen.

 

LET OP: u kunt niét retoursturen zonder een verkregen retournummer!